Tarjoamme asiakkaillemme työmaavalvontaa joko osana rakennuttamispalvelua tai erillisenä työnä. Valvonta tehdään aina sillä tasolla, että kehtaamme tunnustaa olleemme kohteessa – ei pelkästään paperilla.

Rakennustyönvalvonta

Tarjoamme asiakkaillemme työmaavalvontaa joko osana rakennuttamispalvelua tai erillisenä työnä. Valvonta tehdään aina sillä tasolla, että kehtaamme tunnustaa olleemme kohteessa, ei pelkästään paperilla.

Vaikka emme toimisikaan kohteessa rakennuttajina, tarjoamme tarvittaessa asiakkaalle työmaavalvontaa. Työmaavalvonta tehdään aina sillä tasolla, että kehtaamme tunnustaa olleemme asialla. Valvojamme uskaltavat näyttää kasvonsa myös tilojen käyttäjille ja toimivat heidän kanssaan sujuvasti yhteistyössä.

Rakentamisen valvonnassa ei voi korostaa liikaa työmaakäyntien tärkeyttä. Meillä on tapana tehdä valvontaa oikeasti ja dokumentointi tehdään myös huolella.

Talotekniikkavalvonta

Teemme lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toteutuksen valvontaa erilaisissa kohteissa liikekiinteistöistä asuinrakennuksiin. Myös rakennuttamistehtävät luonnistuvat asiantuntijoiltamme talotekniikka painoitteisissa rakennushankkeissa, joissa tarvittaessa myös tuotamme tilamuutoksia varten suunnitelmat yhteistyökumppaneidemme toimesta sekä kilpailutamme urakoitisjat toteutusta varten.

Tämän kaltainen toimeksianto on tyypillinen, kun esimerkiksi toimistotiloja yhdistetään ja siirretään keittiön sijaintia toimivan uuden tilaratkaisun aikaansaamiseksi yrityksen etä- ja lähityötilojen tarpeiden muuttuessa.

LVIA-valvonnalla varmistetaan rakentamisen laatua

LVIA-valvojana huolehdimme siitä, että työt rakennuskohteessa tehdään rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Meidän tekemänämme valvonta ei tapahdu pelkästään paperilla, vaan olemme konkreettisesti paikalla työmaalla.

LVIA-valvontaan sisältyvät työn aikaiset välitarkistukset ja peittyvien asennuksien tarkastus sekä projektin valmistuessa aina lopputarkastus. Tarkastuksista laaditaan viralliset pöytäkirjat sekä viranomaisselvitykset. LVIA-valvontaan sisältyy myös suunnitelmien tarkastus töiden toteutuksen aikana.

Mikäli valvontatoimeksiannon aikana ilmenee ongelmia tai ristiriitoja toimitussisällön osalta, emme jätä asiakasta yksin asian kanssa vaan ratkaisemme ongelmia yhteistyössä hankeosapuolten kesken. Otamme aidosti kantaa asioihin, jotka sitä vaativat. Vain niin päästään hyvään lopputulokseen, jonka varmistaminen on meidän tehtävämme.

Sähkövalvonta

Sähkövalvontaa INMECO:lla suorittavat sähköasiantuntijat, jotka ovat sähköalan koulutuksen saaneita henkilöitä varustettuina toimeksiannon vaatimilla pätevyyksillä. Sähkövalvontaan sisältyvät työn aikaiset asennustapa- ja mallitarkastukset sekä materiaalihyväksynnät, joilla osaltaan varmistetaan käynnissä olevan toteutuksen laatua sekä tulevan käytön toimintavarmuutta.

Tarkastukset dokumentoidaan ja niistä toimitetaan tarkastusasiakirjat työn tilaajalle. Sähkövalvontaan sisältyy myös suunnitelmien tarkastus ennen varsinaista toteutusta, jolla voidaan myös osaltaan vähentää työmaan toteutuksen aikaisia haasteita. Sähkövalvonnassa kuten LVIA-valvonnassakin keskitetytään erityisesti etupainoitteiseen suunnitelmalliseen valvontaan, jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin sovitussa aikataulussa eikä työ viivästy valvojasta johtuen.

Rakennuttamisen ja rakentamisen pitkän linjan asiantuntijana ymmärrämme, mitä rakennukselta vaaditaan sen käyttötarkoitus ja ympäristö huomioiden. Rakennusvalvonta ja -viranomaiset ovat meille arvokkaita yhteistyökumppaneita, eivät vastustajia tai kilpailijoita.

Soita asiantuntijallemme

Katsotaan yhdessä, miten voisimme parhaiten auttaa teitä.

Jyväskylä

Riku Viitakangas
040 827 0993

Seinäjoki

Jyrki Hööpakka
040 667 3928

Vaasa

Oskari Itälaakso
040 749 9858