Rakennusprojekti — sekä uudisrakentaminen että saneeraus — on aina myös budjettiasia. Laskentapalvelumme auttavat ennakoimaan sekä uudisrakentamisen että saneerauksen kustannukset ja suunnittelemaan projektin niin, että budjetti pitää. Yhä useammin halutaan myös seurata ja ennakoida rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä.

Kustannuslaskenta ja budjetointi

Rakentamisen kustannukset ovat merkittäviä. Samasta syystä kustannuksiin vaikuttamalla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Kustannuslaskentapalveluitamme käytetään rakentamisessa kolmella eri tapaa:

  • Rakentamisen budjettihinnan tai tavoitehinnan määrittämiseen
  • Muutos- tai perusparannustöiden kustannusten arviointiin
  • Projektin kustannusohjaukseen.

Lisäksi teemme rakennuksen markkina-arvoon ja uudishankintahintaan liittyviä arviointeja.

Kun haluat, että rakentamisen kustannukset pysyvät hallittavina läpi projektin, asiantuntijamme auttavat suunnittelupöydältä rakennuksen käyttöönottoon saakka.

Rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta

Kasvihuonepäästöjen hallinnan merkitys kasvaa myös rakentamisessa. Suoritamme hiilijalanjäljen laskentaa rakennushankkeiden päästövaikutuksien selvittämiseksi eri hankevaiheissa. Laskentapalvelumme kattaa koko hankkeen elinkaaren aikaisten päästöjen laskennan.”

Tavallisimpia käyttökohteita ovat hankkeen alkuvaiheessa tehtävä hiilijalanjäljen arviointi sekä myöhemmässä vaiheessa toteutussuunnitelmiin perustuva hiilijalanjäljen laskenta. Nämä toimeksiannot voidaan toteuttaa yhdessä tai tarvittaessa erillisinä toimeksiantoina. Meidän kauttamme saat myös tarvittaessa projektinaikaista materiaalivalvontaa palveluna, jolloin varmistamme että suunnitelmista poikkeavien materiaalien päästöt ovat suunnitelmanmukaisella tai alemmalla tasolla ja mahdolliset poikkeamat tulevat tilaajan tietoon.

Aikaisessa vaiheessa tehty laskenta mahdollistaa myös osa-optimoinnin, jolla voidaan yhdessä kustannuslaskentapalvelun kanssa arvioida eri vaihtoehtoja toteutussuunnitteluun huomioiden eri vaihtoehtojen kustannus- ja hiilijalanjälki vaikutukset samalla kertaa kokonaisuutena peilaten projektin budjettiin ja hiilijalanjäljelle asetettuihin vaatimuksiin

Rakennuttamisen ja rakentamisen pitkän linjan asiantuntijana ymmärrämme, mitä rakennukselta vaaditaan sen käyttötarkoitus ja ympäristö huomioiden. Rakennusvalvonta ja -viranomaiset ovat meille arvokkaita yhteistyökumppaneita, eivät vastustajia tai kilpailijoita.

Soita asiantuntijallemme

Katsotaan yhdessä, miten voisimme parhaiten auttaa teitä.

Jyväskylä

Riku Viitakangas
040 827 0993

Seinäjoki

Jyrki Hööpakka
040 667 3928

Vaasa

Oskari Itälaakso
040 749 9858