Vanhoille kiinteistöille löydetään uusia, tämän päivän tarpeita palvelevia käyttötarkoituksia kiinteistökehityksen kautta. Me autamme siinä muutossuunnittelusta toteutukseen asti.

Kiinteistökehitys on järkevä vaihtoehto purkamiselle

Ajat muuttuvat ja sen myötä rakennustenkin pitää muuttua. Esimerkiksi vanhaa tehdaskiinteistöä tai liikekeskusta ei kannata purkaa, kun sen voi muuttaa vastaamaan uusien käyttäjien tarpeita.

Kiinteistökehityksessä lähtökohtana on aina olemassa oleva kiinteistö, jolle halutaan uudenlaista järkevää ja tuottavaa käyttöä. Me pystymme tarjoamaan ulkopuolisen, ammattimaisen näkemyksen hankkeeseen ja vahvaa asiantuntemusta muutosten suunnitteluun sekä toteutukseen: mihin rakennus taipuu, mitä toimintoja siihen voidaan sijoittaa ja miten niiden vaatimat muutokset on järkevintä toteuttaa?

Sujuva prosessi asiakkaan etua ajatellen

Kiinteistökehitys vaatii asiakkaan omien toimintojen uudelleenajattelua, muutossuunnittelua, kustannuslaskentaa, muutosten toteuttamisen ja lopuksi vuokralaisten hankinnan tiloihin. Me voimme hoitaa koko prosessin luotettavasti alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti asiakkaan haluamat vaiheet prosessista.

Kiinteistökehityshankkeissa on usein mukana monta eri tahoa. Päätahona on tietysti kiinteistön omistaja, ja lisäksi tarvitaan yhteistyötä suunnittelijoiden, viranomaistahojen, rakennusliikkeiden ja vuokralaisten kanssa. Kun vastaamme kiinteistökehityksestä, hoidamme yhteydenpidon kaikkiin mukana oleviin toimijoihin ja homma sujuu asiakkaamme kannalta helposti.

Hoidamme roolimme aina asiakkaamme etua vaalien ja ajaen.