Hankekehitykselle on tarvetta silloin, kun alustava ajatus rakennushankkeesta on olemassa, mutta se vaatii vielä hahmottelua toteuttamisen osalta. Me tulemme jo tässä kohtaa apuun miettimään toteutusmahdollisuuksia yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankekehityksellä muotoillaan suuret linjat

Kun hankekehitystä aloitetaan, rakennushankkeelle ei tarvitse vielä olla tonttia tai täyttä varmuutta siitä, mitä tiloja rakennuksiin tulee. Prosessi voi lähteä liikkeelle esimerkiksi maa-alueen hyödyntämisen näkökulmasta: miten maanomistajat saavat siitä parhaan hyödyn?

Hankekehitys voi käynnistyä yhden asiakkaan tarpeista tai mukana voi olla monia tahoja. Kyse voi olla aluekehityshankkeesta, useamman rakennuttajan yhteisestä hankkeesta tai yksittäisestä kiinteistöstä. Tarkoitus on kuitenkin hahmotella vasta suuria linjoja, eikä hankekehityksessä vielä puhuta rakennuksista kuin ehkä massoina. Lähdemme etsimään ratkaisua hankkeen fiksuun toteuttamiseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankekehitys on tukeva pohja rakennushankkeelle

Käytännössä hankekehityksessä haetaan taustatietoja tulevalle rakentamiselle. Siihen voi kuulua esimerkiksi kannattavuuden puntarointia kustannusarvion kautta, kaavallisia selvityksiä ja rakennettavuusselvityksiä. Parhaassa tapauksessa hankekehitys johtaa rakentamishankkeeseen. Jos näin käy, olemme mielellämme mukana myös toteutuksessa.