Tarjoamme sähkövalvontapalvelua erilaisiin uudis- ja korjausrakentamisen kohteisiin. Varmistamme hankkeesi toteutumisen laadultaan virheettömänä ja määräysten mukaisena, mutta silti mutkattoman rennosti toimien.

Huolellinen sähkövalvonta takaa turvallisuuden ja laadun

Sähkövalvonnan tarkoituksena on valvoa, että urakoitsija toteuttaa työt suunnitelmien sekä tilaajan edun mukaisesti. Valvonta on tärkeää sekä töiden turvallisuuden että laadukkaan lopputuloksen kannalta.

Sähkövalvoja on tarvittaessa mukana jo tarjous- ja suunnitteluvaiheessa, seuraa viikoittain asennustöiden edistymistä toteutusvaiheessa ja suorittaa erilaiset toimintakokeet ja tarkastukset valmistumisvaiheessa.

Paikan päällä työmaalla

Meille sähkövalvonta tarkoittaa konkreettisesti työmaalla olemista. Emme siis tee valvontatyötä pelkästään paperilla tai dokumentteja tuottamalla, vaan olemme paikan päällä ja tarvittaessa ratkaisemme vastaan tulevia ongelmatilanteita yhdessä asiakkaan ja sähkösuunnittelijan kanssa.

Otamme aidosti kantaa asioihin, jotka sitä vaativat. Vain niin päästään hyvään lopputulokseen, jonka varmistaminen on meidän tehtävämme.