Teemme lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja automaatiojärjestelmien toteutuksen valvontaa erilaisissa kohteissa liikekiinteistöistä pientaloihin.

LVIA-valvonnalla varmistetaan rakentamisen laatua

LVIA-valvojana huolehdimme siitä, että työt rakennuskohteessa tehdään rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Meidän tekemänämme valvonta ei tapahdu pelkästään paperilla, vaan olemme konkreettisesti paikalla työmaalla.

LVIA-valvontaan sisältyvät työn aikaiset välitarkistukset ja projektin valmistuttua lopputarkastus, joista laaditaan viralliset pöytäkirjat ja viranomaisselvitykset. LVIA-valvontaan kuuluu myös suunnitelmien tarkastus töiden toteutuksen aikana. Jos niistä tai jostain muusta valvonnan piiriin kuuluvasta asiasta löytyy ongelmia, ratkaisemme asiaa yhdessä asiakkaan ja suunnittelijan kanssa.

Tuloksena virheetöntä jälkeä

Otamme aidosti kantaa asioihin, jotka sitä vaativat. Vain niin päästään hyvään lopputulokseen, jonka varmistaminen on meidän tehtävämme.

Talotekniikan perusvalvojan pätevyys on työntekijöistämme Annalla, ja myös Markulla on koulutus sekä tentti hyväksytysti suoritettuina.

”Asioihin on puututtava ajoissa, ei vasta lopputarkastuksessa.”