Voimme toimia rakennushankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorina, jonka tehtävä on ohjata ja valvoa kosteudenhallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutusta.

Rakennushankkeiden kosteudenhallinnassa korostuvat valvonta ja yhteistyö

Rakennushankkeen kosteudenhallinnan valvonta perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö, kosteudenhallintakoordinaattori.

Rakennusluvan vaatimissa hankkeissa hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan (nimen ja pätevyyden) rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on toimia hankkeeseen ryhtyvän (tilaajan, rakennuttajan) edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamishankkeen ajan, kaikissa rakennusprosessin vaiheissa.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on:

• parantaa kokonaisvaltaista ja ennakoivaa kosteudenhallintaa

• huolehtia ja varmistaa, että kosteustekniset ja kosteudenhallinnan tavoitteet asetetaan

• seurata ja valvoa, että kosteustekniset ja kosteudenhallinnan asetetut vaatimustasot toteutuvat.

Kosteudenhallinnan ajoittuminen rakennushankkeessa

Kosteudenhallinnassa korostuvat suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheen ohjaus sekä valvonta. Kosteudenhallintakoordinaattorilla täytyy olla hyvä tuntemus rakennushankkeen prosesseista ja eri hankevaiheissa toimivien osapuolten tehtävistä, jotta yhteistyö toimisi ja kosteudenhallinnalle asetetut tavoitteet saavutetaan.