Sähkölaitteistojen kuntotutkimus antaa hyvän käsityksen sähköjärjestelmien kunnosta ja turvallisuudesta. Näin saadaan selville myös investointitarpeet ja ne pystytään kohdistamaan oikein.

Sähkölaitteiston kuntotutkimus mahdollistaa korjausinvestointien suunnittelun

Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksella laitteiston haltija tai käyttäjä saa tärkeää tietoa siitä, missä sähköteknillisessä kunnossa sähköjärjestelmät ovat. Laitteiden ja järjestelmien nykykunnon, energiatehokkuuden sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelun (PTS) lisäksi kuntotutkija selvittää, mitä puutteita toiminnassa on ja millä tavoin ne voidaan korjata vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Miksi sähkölaitteiston kuntotutkimus kannattaa tehdä:

• Kuntotutkimuksella saadaan hyvä käsitys järjestelmän kunnosta ja turvallisuudesta.

• Kuntotutkimuksella voidaan selvittää myös yksittäisen järjestelmän tekninen kunto ja soveltuvuus.

• Kuntotutkimuksella täsmennetään investointitarpeita ja pyritään välttämään tarpeetonta muuttamista ja järjestelmien purkamista.

• Korjausinvestoinnit saadaan kohdistettua oikein ja oikea-aikaisesti.

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus ei ole vian etsintää, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkittavan laitteiston tekninen kunto, turvallisuustaso, toiminta ja jäljellä oleva elinkaari.

Ota meihin yhteyttä

Soita meille numeroon 010 229 0370.

.

Sähkölaitteistojen kuntoarviot

Sähkölaitteiston kuntoa ja teknistä toimivuutta arvioidaan aistinvaraisesti, sähkölaitteistojen lämpökamerakuvausta, sähköteknillisten arvojen mittaus ei sisälly kuntoarvioon. Arviointi voidaan kohdistaa yksittäiseen sähkölaitteiston osaan tai kokonaisuuteen. Vaihtoehtoisesti sähkölaitteiston kuntoarvio voidaan kohdistaa kiinteistön kaikkiin järjestelmiin.

Sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyys

Kuntotutkimuksen tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö. Sähkökeskuksien lämpökuvauksen suorittajalla tulee olla kokemusta vastaavista mittauksista ja hänen pitää kyetä tulkitsemaan mittaustuloksia oikein. Sähkölaitteistossa lämpökuvaukseen liittyy myös kuormitusvirtojen mittaus ja tämän tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö. Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Henkilöistämme Juha-Pekka Ilomäellä on sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyys, KT-pätevyys nro 479.