Rakennusten tiiveyteen, lämpöoloihin ja kosteudenhallintaan sekä sähkölaitteistojen kuntoon liittyvillä tarkastuspalveluillamme varmistamme rakentamisen laatua ja edistämme rakennusten sekä laitteiden energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

Tiiveysmittaukset

Oikein tehdyn tiiveysmittauksen avulla on mahdollista saada aikaan hyviä tuloksia muun muassa energiankulutuksen tai sisäilman laadun saralla. Ja jos asiat ovat jo valmiiksi hyvässä kunnossa, niin sekin tulee tiiveysmittauksella vahvistettua.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvaus on hyödyllinen rakennuksen tutkimusmuoto. Yhdistettynä tiiveysmittaukseen lämpökuvauksella saadaan hankituksi tärkeää tietoa rakennuksen tai rakenteiden tiiveydestä ja lämpöoloista.

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus antaa hyvän käsityksen sähköjärjestelmien kunnosta ja turvallisuudesta. Näin saadaan selville myös investointitarpeet ja ne pystytään kohdistamaan oikein.

Tarkastuspalvelut antavat tärkeää tietoa rakennuksesta

Tarkistamalla rakennusten kuntoa eri menetelmillä saadaan käyttökelpoista tietoa, jonka pohjalta on mahdollista suunnitella ja toteuttaa oikeanlaisia muutoksia. Tavoitteena on terve ja turvallinen rakennus, jossa olosuhteet ovat käyttäjille miellyttävät ja turvalliset eikä energiaa kulu turhaan.