Ammattitaidolla tehty rakennussuunnittelu on pitävä pohja onnistuneelle rakennushankkeelle, ja sama pitää paikkansa myös muutossuunnittelussa. Myös kustannusten arvioinnissa niistä on iso apu.

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu on kilpailutusta tai rakentamista palvelevien, yksityiskohtaisten suunnitelmien tekoa. Se sisältää rakennuksen rakennesuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun sekä taloteknisten järjestelmien suunnittelun.

Rakennussuunnittelussa luodaan suunnitelmat rakennuksen sijainnista, ulkoasusta, rakenteista, tiloista, tekniikasta ja varustetasosta. Kaikkien näiden on vastattava niiden käyttötarkoitusta ja haluttua laatutasoa sekä täytettävä lakien ja määräysten asettamat vaatimukset.

Meiltä saat vahvalla ammattiosaamisella ja kokemuksella tehdyt arkkitehtisuunnitelmat, jotka toimivat myös käytännössä.

Muutossuunnittelu

Muutossuunnittelua tarvitaan silloin, kun olemassa olevan rakennuksen tai tilan käyttötarkoitusta ja toimintoja on tarvetta muuttaa. Me tarjoamme käyttöösi ulkopuolisen mutta asiantuntevan näkemyksen muutosten suunnitteluun.

Kun rakennus- tai muutossuunnitelmat ovat valmiit, autamme mielellämme myös niiden toteuttamisessa. Kanssamme toimiessa asiat eivät jää pelkän suunnittelun tasolle, vaan viemme niitä myös eteenpäin käytännössä. Inmecolaisista Marjutilla on pääsuunnittelijan pätevyys korjaus- ja uudisrakennuskohteisiin.