Uudisrakentaminen tai rakennuksen korjausprojekti on viisasta aloittaa hankesuunnittelulla, joka luo suuntaviivat tarvittaville toimenpiteille. Meiltä saat halutessasi sekä suunnittelu- että toteutuspuolen samalla kertaa.

Hankesuunnitelmassa esitetään tilojen toteutusvaihtoehdot

Hankesuunnitelma on päätöksenteon pohjaksi tehtävä esisuunnitelma, jossa ei vielä tehdä yksityiskohtaisia suunnitelmia. Sen sijaan hankesuunnitelmassa selvitetään korjaushankkeen eri vaihtoehtoja ja laajuutta sekä keskitytään tila- ja kustannuslaskelmiin.

Hankesuunnitelmia tehdään erityisesti julkisella sektorilla, mutta niistä on hyötyä myös yksityisellä puolella. Julkishankkeidenkin kohdalla huomioimme suunnitelmissa kustannustehokkuuden ­– yhteisiä veroeurojahan siinä käytetään.

Hankesuunnittelun pohjaksi kannattaa ensin määritellä kiinteistön kunto ja saneeraustarpeet tekemällä siitä kuntoarvio sekä mahdollisesti myös kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset.

Hankesuunnittelua tarvitaan sekä uudis- että remonttikohteisiin

Hankesuunnitelma voidaan tehdä uudisrakennukseen tai remontoitavaan tilaan. Lähtökohtana on kuitenkin se, että fyysinen rakennus on jo olemassa tai vähintäänkin rakentumassa. Hankesuunnittelussa myös tarve tiloille on jo tiedossa, ja tätä tarvetta lähdetään ratkaisemaan miettimällä, mitä toimintoja kiinteistöön tarvitaan tilojen sinne sijoittamiseksi.

Hankesuunnittelu tehdään usein yhteistyössä muun muassa arkkitehdin, rakennuttajan, ja talotekniikkasuunnittelijan kanssa. Kun vastaamme hankesuunnittelusta, hoidamme yhteydenpidon kaikkiin mukana oleviin toimijoihin. Hoidamme roolimme vastuullisesti ja luotettavasti.

Suunnittelupalvelun lisäksi tarjoamme myös rakennuttamispalvelua.