Inmeco Byggnadskonsulterna har producerat expert tjänster för byggande sedan 1987. Hemligheten av vår konstant framgång  kan sammanfattas i tre ord: ansvar, förtroende och entydighet

 • Våra kunder vet att vi kan alltid leda dem   genom även de svåraste byggnadsprojekt 
 • De kan lita på att vi bevakar deras intressen i projektens alla sked
 • Ärligheten i all vår kommunikation är konstant även i svåra situationer

Inmeco hör till finländska Solwers Group och producerar byggnadskonsulttjänster, från projekt planderande till själva byggande och vidare till granskning och underhåll. Vi har musklar av en stor koncern och smidigheten av ett litet företag. 

Vi är ett team av byggnadsspecialister och minnsann inga medelmåttliga konsulter. För det första, vi är inte rädda att smutsa våra händer. För det andra, vi vågar säga till om fela beslut har blivit gjorda och projektet måste byta sin kurs. Allt vi gör är för projektets bästa. 

Fast vi är diskreta, är vi också rättfram och liksom många har sagt – jävla trevliga att jobba med. 


Vi omfamnar hela projektet

Från Inmeco får du alla konsulttjänster du behöver för ditt byggnadsprojekt från kartläggning av behov till planering, tomtupphandling, övervakning och överlåtande av färdigt projekt. 

 • yrkeskunskap att hitta den rätta proceduren 
 • projekt utveckling i samarbete med kunden 
 • söka och hitta ny, effektiv användning för en gammal fastighet.

Vi erbjuder byggnads övervakning med verklig närvaro och problemlösning.

 • Övervakning kan vara en del av projekt eller en separat tjänst
 • Övervakning av värme, vatten, ventilation och automation (i olika platser)
 • Övervakning av elarbeten vid nybyggen och renoveringsobjekt i enlighet med lag och bestämmelser
 • Koordinering av fukt kontroll i samarbete med olika parter 

Våra byggnadsplaneringstjänster innefattar projektplanering, civilingenjör- och renoveringsplanering och även digitaliseringstjänster 

 • Med projektplanering börjas både nybyggs- och renoveringsprojekt.
 • Sakkunnig civilingenjör- och renoveringsplanering garanterar ett lyckat projekt och transparent kostnadsanalys.
 • Vi digitaliserar alla dina projektdokument och konverterar dem till DWG fil format

Förhöjd byggnadskvalitet, energieffektivitet och säkerhet med våra inspektionstjänster.

 • En ordentlig täthetsinspektion ger information om allt är bra eller om du kan förbättra energieffektiviten och inomhus luftkvaliteten.
 • Kombinera täthetsinspektionen med en värmekartläggning för att veta ännu mera av fastighetens temperatur och fuktighet.
 • El inspektionen inte bara förbättrar säkerheten utan också hjälper till att allokera budgeten bättre. 

Styrka i antal

Vi kan komma med all byggnadskunskap du behöver – eftersom vi verkligen är ett team. 

Kombinationen av flera årtiondens erfarenhet och fräsch förståelse för modern byggnadsteknologi och -kultur försäkrar att våra kunders projekt blir observerade från många olika perspektiv. 

Vi bygger även förtroende. En av våra målsättningar är att växa och lära sig tillsammans med våra projekt. En byggnad behöver konstant underhåll och skötsel – och en byggnadskonsult är en person som växer och lär sig hela tiden. 

Även efter projektet är färdigt, vi är här för att hjälpa dig med alla dina underhåll-, inspektion- och övriga behov.