Inmecon asiantuntijoiden valvonta- ja rakennuttamispalvelut lähtevät siitä, että onnistunut hanke on kaikkien etu, ja vaikeuksista selvitään yhdessä. Ongelmista puhutaan suoraan, ja työmaapäällikölle ollaan tarvittaessa vaikka mentoreita.

Inmecon asiantuntijoiden avulla rakennushankkeesta on mahdollista saada irti jopa suunniteltua enemmän.

– Työmaapäälliköllä eli vastaavalla mestarilla voi olla aika yksinäinen rooli. Hän johtaa työmaata niin, että se vastaa tilaajan, käyttäjän ja viranomaisten vaatimuksia, ja vastaava mestari on lopulta vastuussa kaikesta työmaalla. Hän vahvistaa omalla allekirjoituksellaan että tarkastukset on tehty, turvallisuudesta on huolehdittu ja niin edelleen, toteaa Inmecon Juha-Matti “Juhis” Kolu.

Kun Inmeco ottaa hankkeessa vastuun rakennuttamisesta ja valvonnasta, otamme samalla roolin vastaavan mestarin tukijoina. Vaikka tilanteessa paikat ovat eri puolilla pöytää, ja urakoitsijakin tulee usein ulkopuolelta, me tuemme työmaapäällikön työskentelyä ja tähtäämme siihen että hän onnistuu omassa työssään. Se tarkoittaa myös sitä, että hankkeella on täydet onnistumisen edellytykset sekä viranomaisvaatimusten että itse rakennuksen suhteen.

– Olen itse ollut aikaisemmin töissä urakoissa, joissa Inmeco on ollut valvomassa, ja silloin on ollut helppoa olla työmaapäällikkönä. Inmecon suoraselkäinen ja rehellinen tapa toimia vie hanketta eteenpäin. Asiat tehdään määräysten mukaan ja keskustellen, Kolu jatkaa.

– Kaikkien osapuolten pitää onnistua hankkeessa. Sellaista tilannetta ei ole, jossa vain yksi taho onnistuisi.

Mieluummin ongelmat pöydälle kuin turhaa työtä

Rakennuttamisen ja valvonnan yhteydessä nousee taas kerran esille hankkeiden yleisin ongelmakohta: puutteellinen suunnittelu.

– Kun lähdetään liikkeelle huonoilla ja epärealistisilla suunnitelmilla, se luo turhia aikataulupaineita ja rahallisia paineita, ja työjärjestyksiä joudutaan muuttamaan, Kolu sanoo.

Inmecon asiantuntemus erilaisista hankkeista ja prosesseista auttaakin siinä, että suunnitelmat on katsottu valmiiksi työmaata varten ja ne tarvittaessa etenevät muun hankkeen rinnalla. Tilaajan toiveet kulkeutuvat selkeästi ja hyvissä ajoin toteutettaviksi, eikä mistään ylimääräisestä ole syytä huolehtia.

– Inmecolla toimintamme perustuu jatkuvaan keskusteluun siitä, missä työvaiheessa ollaan menossa ja mitä seuraavaksi on tulossa. Puutumme asioihin heti, jos on syytä. Niinpä ei synny turhaa työtä, kun jotain joudutaan korjauttamaan jälkeenpäin.

– Kun hanke on toteutettu vastuullisesti, lopputulos on terveellinen, turvallinen ja toimiva.

Onnistuneen hankkeen puolella

Tätä nykyä suositut allianssihankkeet kokoavat hankkeen eri osapuolet luontevasti yhteiseen pyöreään pöytään. Kilpailutetuissa hankkeissa rakennuttaja, urakoitsija, työmaajohto ja työmaavalvonta ovat kuitenkin omalla tavallaan pöydän eri puolilla.

Inmecon toimintamalliin ei kuulu minkään muun puolen ottaminen kuin onnistuneen hankkeen.

– Toisinaan rakennuttaja voi olla väärässä, ja on meidän työtämme kertoa se hänelle. Toisaalta joku voisi ajatella, että olemme työmaajohdon kanssa napit vastakkain, mutta ajattelemme Inmecolla että voimme olla jopa mentori vastaavalle mestarille, Kolu kertoo.

– Meillä on toimistolla niin laajalti kokemusta, asiantuntemusta ja erilaisia näkökulmia, että osaamme puuttua hankkeissa ongelmiin joita muut eivät ehkä huomaa ja samalla oppia aina lisää seuraavia hankkeita varten.

Parhaimmillaan hankkeesta voi jopa saada enemmän irti kuin mitä suunnitelmissa alun perin oli – esimerkiksi enemmän vuokrattavaa tilaa tai paremmin niputettuja toimintoja.

– Parhaita hankkeita yhdistää se, että tekijäporukalla ja työmaalla on yhteistä kemiaa ja hyvä meininki. Silloin esteet ja ongelmat ratkaistaan yhdessä, ja kaikki tietävät miten päästään eteenpäin.


Viisi syytä tilata Inmecolta rakennuttamis- ja valvontapalvelut

  1. Toimimme rehellisesti, suoraselkäisesti ja keskustellen, tavoitteenamme ainoastaan onnistunut hanke.
  2. Osaamme olla työmaapäällikön tukena ja niin hyödyntää kuin kasvattaakin tämän asiantuntemusta.
  3. Toimistomme laaja erikoisasiantuntijoiden joukko löytää ratkaisut hankkeen ongelmiin sen kaikissa eri vaiheissa.
  4. Toimiva rakennuttamisvalvonta ehkäisee turhaa työtä ja saattaa jopa löytää hankkeesta potentiaalia, joka jäisi muuten hyödyntämättä.
  5. Osaamme puuttua hankkeen mahdollisiin pulmakohtiin jo suunnitteluvaiheessa, mikä sekin tuo selvää ajan- ja rahansäästöä.