Aamulla lehteä lukiessa kiinnitin huomiota (taas) uutiseen jossa taloyhtiö on haastanut kohteen rakennuttaneen yhtiön oikeuteen rakennusvirheestä. Tapauksessa yhtiölle on aiheutunut rakennuksen valmistumisen jälkeen vuotuisia kuluja siitä, että parvekelasitukset joudutaan pesemään käyttäen apuna nostokoriautoa tai vastaavaa nostinta. Kyseiset lasitukset on, ainakin lehtitiedon mukaan, tehty niin ettei niitä pystytä pesemään parvekkeiden kautta, vaan ne on pestävä ulkopuolelta. Sinänsä ymmärrettävää tuo asiasta reklamointi, koska lähtökohta on että jokainen asukas huolehtii oman asuntonsa ikkunoiden pesusta ja se on oltava mahdollista. Yleisten tilojen ikkunoissa monesti tänä päivänä ollaan tilanteessa jossa ne joudutaan pesemään nostokorista käsin tai muuten käyttämään telineitä tms. apuvälineenä.
No tämä ei ollut pointtini, vaan se että yleinen termi kaikille rakennuksissa oleville virheille on rakennusvirhe. Onko tämä oikea tapa nimetä kaikki rakennuksissa havaitut virheet, koska eri rakentamisen vaiheissa virhe voi muodostua lähtötietojen annossa, suunnittelussa, päätöksen teossa, tiedonkulussa, viranomaistoiminnassa (harvemmin), rakentamisessa tai takuuaikaisessa ylläpidossa. Alallemme leimallista on puhua aina ns. yleisluonteellisesti rakennusvirheistä, toki taidetaanhan sairaanhoidossakin puhua hoitovirheestä yleisesti kun potilasta hoidetaan virheellisesti esim. kiireen vuoksi.
Tähän ei tällä lyhyellä pohdinnalla taida vastausta saada, mutta asiaa jään miettimään ja toivottavasti muutkin pohtivat näitä samoja kysmyksiä.
Aurinkoa odotellessa Pasi K