Kiinteistöjen pahimmat paloturvallisuusongelmat syntyvät jo suunnitteluvaiheessa. Asiantuntijamme Janne Rasi kertoo, miten Inmeco pystyy auttamaan paloturvallisten rakennusten suunnittelemisessa ja rakentamisessa.

Karu muistutus siitä, miksi paloturvallisuus kannattaa ottaa huomioon jo rakennusta suunniteltaessa. (Kuvalla ei ole tekemistä vuoden 2020 Palokan senioritalon suurpalon kanssa. Inmeco oli vastuussa kyseisen onnettomuuden jälkeisten töiden rakennusvalvonnasta.)

– Perusvirhe rakentamisessa tätä nykyä on, että suunnittelukustannuksista tingitään. Vajavaisilla suunnitelmilla ei tule toimivaa ja turvallista rakennusta, Inmecon Janne Rasi toteaa heti alkuun.

Rakennusten tekniikan lisääntyminen ja rakenteiden muuttuminen haastavammiksi tekevät rakennuksista vaikeammin toteutettavia. Rasin mukaan se on johtanut siihen, etteivät kokonaisuudet ole välttämättä enää suunnittelijoiden ja rakentajien näpeissä.

– Rakennustyöntekijöiden asiantuntemus ei aina ole lisääntynyt riittävästi rakenteiden kehittymisen mukana, eikä vajavaisesti tehty suunnittelu tue riittävän tarkasti työn toteuttamista. Rakentamisessa monikerroksiset rakenteet ovat yleistymässä eivätkä ne ole paloturvallisuuden kannalta lainkaan parhaita mahdollisia, Rasi sanoo.

Toimivuus, turvallisuus, kustannustehokkuus

Rasi ja muut Inmecon asiantuntijat auttavat asiakkaitamme paloturvallisuuden parantamisessa monilla eri tavoilla.

– Toimintamme perusarvoihin kuuluu, että uskallamme kyseenalaistaa ratkaisuja sekä suunnittelu- että toteutusvaiheissa. Tunnemme paitsi rakennustekniikan, myös rakennusmääräykset ja -säädökset, ja osaamme soveltaa niitä, Rasi toteaa.

– Haemme aina vaihtoehtoja, jotka ovat paitsi toimivia ja turvallisia, myös kustannustehokkaita asiakkaalle.

Yleisin paloturvallisuuteen liittyvä virhe on palokatkojen puuttuminen. Esimerkiksi palo-osastoivien seinien läpivientejä ei ole aina tehty asiallisesti.

– Puutteellisiin palokatkoihin vaikuttaa muun muassa se, etteivät urakkarajat ole aina selkeät. Kun urakointi on pilkottu pieniksi paloiksi, aina ei ole selvää mikä kuuluu kenellekin, ja asioita unohtuu.

Juuri kohtalokkaiden unohdusten välttämiseksi ja urakkakokonaisuuden hallitsemiseksi ulkopuolisen rakennuskonsultin käyttäminen on olennaista, ja se tuo myös kustannussäästöjä. Inmecon konsultit osaavat puuttua ongelmiin oikeaan aikaan. Tarvittaessa käytämme myös palokonsultin palveluita hyödyksemme.

Paloturvallisuudesta ei ole syytä tinkiä

Paloturvallisuuden puutteisiin puuttumisen ohella Rasi kiinnittää huomionsa usein rakennusten tiiveyteen.

– Tiiveysasioiden toteuttaminen on usein vajavaista, koska tekijöillä ei ole riittävästi ymmärrystä aiheesta. Kun rakennukset ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi, työmaan ymmärrys rakennusfysikaalisista perusasioista ei ole samalla lisääntynyt riittävästi.

– Kun rakennetaan, pitäisi aina ajatella kokonaisuuksien toimivuutta ja etsiä helppoja, järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Selkeät kokonaisuudet ja toteutuskelpoiset rakenteet ovat kaiken lähtökohta.

Ongelmia aiheuttaa myös se, että työmaan johdolla on vastuu kaikesta, mutta suuri osa työajasta kuluu esimerkiksi taloushallinnon ja muiden juoksevien asioiden hoitamisessa – ei itse rakennustyön johtamiseen ja tarkastamiseen.

– Senkin takia on syytä tehdä yhteistyötä kanssamme. Pystymme tarkastelemaan urakkaa rauhassa ja objektiivisesti ja tekemään sen myötä viisaampia ratkaisuja. Paloturvallisuudesta kun nyt ei varsinkaan kannata rakennuksessa tinkiä, Rasi toteaa lopuksi.


Viisi tapaa, joilla Inmecon konsultti parantaa rakennusprojektin paloturvallisuutta (ja paljon muutakin)

  1. Meillä on rautainen ymmärrys rakennusmääräyksistä ja -säädöksistä.
  2. Rakennusfysiikan opit ovat meillä yhtä lailla hallussa.
  3. Osaamme katsoa paikan päällä, että palokatkot on varmasti toteutettu asiallisesti.
  4. Otamme tarvittaessa mukaan myös palokonsultin, jos näemme että projekti tarvitsee vielä korkeamman tason asiantuntemusta paloturvallisuudesta.
  5. Näemme riittävän ajoissa, onko paloturvallisuus otettu huomioon asianmukaisesti.