Jälleen kerran astui uusi hankintalain uudistus voimaan, en ole laskenut monesko se on sen jälkeen kun ensimmäinen hankintalain nimellä julkaistu laki vuonna 2007 astui voimaan.

Jotenkin tuntuu, ettei hankintalain laadinnassa ole terveellä järjellä mitään tekemistä, vaan lakia laativat joko juristit tai virkamiehet jotka eivät ole kertaankaan olleet kilpailuttamassa saatikka vetämässä hanketta jossa hankintalakia joudutaan käyttämään. Mielestäni kyseinen laki ei ole ainakaan veroeurojen käyttöä tasa-arvoistaneet epäpäteviä toimijoita kyllä. Parhaat tulkinnat ja tulokset tehdään markkinaoikeudessa ja käsittelyihin kulutetuista euroista ei mene yhtään tavallisen veronmaksajan hyväksi vaan kaikki eurot valuvat ns. ”oikeusoppineiden” taskuun.

Perusrehellisyydellä ja oikeudenmukaisuudella ei ole lain kanssa mitään tekemistä.

Ymmärrän periaatteen millä lakia on lähdetty viemään eteenpäin, mutta jossain kohtaa laki muutoksissa on kyllä menty päin Suomalaista mäntyä ja yhteiseurooppalaista kalliota, tässä kohtaa en yhtään ihmettele brexittiä.

Uutuutena lakiin on kirjattu, että rajoitetussa kilpailussa on oltava tarjouspyyntöasiakirjat nähtävillä jo ilmoittautumisvaiheessa. No sehän tarkoittaa sitä, jos oikein tarkkaan lakia tulkitaan, niin rakennushankkeessa myös suunnitelmien olisi oltava siinä vaiheessa valmiina, jotta urakoitsijat tietävät mihin ovat osallistumassa. EU hankintarajan ylittävässä koulu hankkeessa tämä lain kohta tarkoittaa n. 4-6 kuukautta hankkeeseen ennalta kuulumatonta aikaa jona aikana ei tehdä muuta kuin katsellaan hankinta-asiakirjoja koska ne on jokaisessa kilpailutusvaiheessa (konsultti-, suunnittelija- ja urakoitsija) oltava valmiina hankintailmoituksen julkaisuhetkellä ja eteenpäin ei päästä ennen suoritettua kilpailutusta. Tämä ei tarkoita hankkeille lisää suunnittelu aikaa vaan päätöksen teon yhteydessä aikatauluun on huomioitava tuo n. ½ vuotta.

Lain valmistelussa ja toteutuksessa on unohdettu tilaajaorganisaatio kokonaan.

Veroterveisin

Pasi K